Home diensten projecten


PROJECTEN

 • Transportleiding Neerkant – de Hutten (waterschap de Aa):Ontwerp en directievoering
 • Herinrichting rioolkruising Goorloop (waterschap de Aa) :Ontwerp en directievoering
 • Transportleiding de Rips - ’t Broek (waterschap Aa en Maas): Ontwerp( deels)
 • Rioolvervanging Halsteren ( Gemeente Bergen op Zoom): Projectleiding voorbereiding

Gemeente Eindhoven: Projectmanagement en projectleiding

 • Herinrichting diverse woonstraten
 • Aanleg geluidscherm Eisenhowerlaan
 • Renovatie en herprofilering kademuur kanaaldijk Noord
 • Herinrichting Eindhovens kanaal: fietspad en oeverbeschoeiing
 • Vervangen oeverconstructies Beatrixkanaal
 • Baggeren diverse waterpartijen
 • Aanleg bergbezinkbassin Kosmoslaan
 • Afkoppelen bedrijventerrein Achtse BarrierBaggeren waterpartijen Eindhoven

Viswater binnen de gemeente Eindhoven moeten een diepte hebben van 1,2- 1,5 m. De waterpartijen worden op peil gehouden door periodiek onderhoudsbaggerwerkzaamheden uit te voeren.

Bergbezinkbassin Kosmoslaan.
De aanleg van het bergbezinkbassin is een van de maatregen om de lozingen via riooloverstorten op het Dommeldal te beperken. Het bergbezinkbassin ligt aan de Kosmoslaan en heeft een capaciteit van 8.000 m3.


Klik op bovenstaande foto voor meer foto'sAfkoppelen bedrijven terrein Achtse Barrier
Twee directe aanleidingen om het bedrijventerrein Achtse Barrier aan te pakken zijn de slechte staat van de verharding van de wegen en wateroverlast op het bedrijventerrein na zware regenval.

Om de wateroverlast te beperken is gekozen voor het scheiden van het hemelwater en het vuilwater (afkoppelen)
De elementenverharding van de wegen is vervangen door asfaltverharding en er zijn nieuwe parkeerplaatsen aangelegd.


Klik op bovenstaande foto voor meer foto's

Vervangen oeverconstructie Beatrixkanaal in Eindhoven
Het Beatirxkanaal is een scheepvaart- en afwateringskanaal dat het industrieterrein de Hurk verbindt met het Wilhelminakanaal.

Achterstallig onderhoud aan de (houten) beschoeiing heeft de gemeente doen besluiten om deze beschoeiing te vervangen door stalen damwandplanken. Daarbij worden ook fauna uittreedpassages aangelegd, conform de geldende richtlijnen.
Contact

Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven

T: 06-212 95 111
E: info@afitec.nl

Rabobank: 1486 80 690
KvK: 17239430
BTW: NL2400.16.075.B01